Terugblik Webinar Slimme Netten

Op maandagavond 20 september 2021 organiseerde de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord een webinar over de kansen en mogelijkheden om slim om te gaan met energie in Noord-Holland Noord. Een groot aantal (agrarische) bedrijven, energiecoöperaties, gemeentes en woningcoöperaties namen deel aan deze online bijeenkomst. Aan de hand van drie deelsessies werd dieper ingegaan over oplossingen voor de transportschaarste en het ontlasten van het elektriciteitsnet. Benieuwd naar deze uitkomsten? Bekijk ze hier

Download hieronder de presentaties uit de deelsessies:

Was je bij de webinar aanwezig? Wij zijn heel benieuwd wat je van de bijeenkomst vond! 

Ik wil als ondernemer zonnepanelen plaatsen op dak. Waar moet ik op letten?

Voor ondernemers die via zonnepanelen op dak energie willen opwekken heeft De Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord de handreiking ‘Zonnestroom op Daken’ geschreven. In deze handreiking staat informatie over de verschillende overwegingen en stappen die je als ondernemer moet zetten bij het plaatsen van zonnepanelen op daken. De handreiking beantwoordt vragen als:

  • Hoe weet ik of mijn dak geschikt is?
  • Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?
  • Waar moet ik op letten bij het selecteren van een installateur?
  • Hoe zorg ik dat de panelen goed verzekerd worden?

Wil jij een energie-initiatief starten?

Er gebeurt al veel om klimaatverandering tegen te gaan. Veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland helpt initiatieven te stimuleren en brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. Wil jij een energie-initiatief starten, maar heb je iets nodig waardoor je dit (beter) kunt realiseren? Laat het ons weten! We verzamelen deze input en nemen dit mee in de uitvoering van de Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Hieronder vind je inspirerende voorbeelden en tips van initiatiefnemers

Manuel den Hollander

Manuel den Hollander: “Burgers moeten leidend zijn”

De impact van de Regionale Energiestrategie (RES) is te groot om het over te laten aan overheden, vindt Manuel den Hollander, die in de Coalitie Duurzame Energie de energiecoöperaties van Noord-Holland vertegenwoordigt. “Het RES-proces is vooralsnog vooral een papieren tijger. Nu de RES 1.0 staat, gaat het erom met zo veel mogelijk mensen de uitvoering te bepalen en mensen eigenaar te laten zijn van die uitvoering.” Lees meer

Wiebe Terpstra

Wiebe Terpstra: “RES biedt kansen voor mbo’ers”

Het Horizon College in Alkmaar wil zijn opleidingscentrum zoveel mogelijk energieneutraal maken, met zonnepanelen en accu’s om zonne-energie op te slaan. Toch is energieneutraal worden slechts bijzaak voor het ROC, vertelt Wiebe Terpstra, sectordirecteur techniek. “Hoofdzaak is dat we onze studenten leren de nieuwe technieken van energie en duurzaamheid toe te passen.” Terpstra is lid van de RES-stuurgroep XL, wat mede heeft geleid tot de start van een nieuwe opleiding. Lees meer

Gerdina Krijger

Gerdina Krijger: “We moeten laveren tussen recreatie en energietransitie”

Voor bedrijven in watersport en recreatie is het van groot belang dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het toeristisch product behouden blijven. Soms betekent dat dat zij tegen windturbines of zonneweides in bepaalde zoekgebieden zijn. “Anderzijds willen ook deze bedrijven kijken hoe zij kunnen bijdragen aan de energietransitie”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van de brancheorganisatie HISWA RECRON. Om die reden sloot Krijger zich aan bij de Coalitie Duurzame Energie. Lees meer

Westfriese Bedrijvengroep: “Wij willen meters maken”

Van Hans Huibers en Bashar al Badri van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) mag het RES-proces een stuk pragmatischer aangepakt worden. “Het milieu is allesbehalve bijzaak voor ondernemers”, zegt Hans. “Wij hebben ook zonen en dochters, wij willen ook toe naar een nieuwe economie. Wel willen we dat het bottom up gebeurt.” De WBG verenigde zich, mede namens het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, met maatschappelijke en zakelijke partners in de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. “We willen samen meters maken.” Lees meer

ton van schie

Ton van Schie: Met gebiedsregie kunnen we er allemaal als winnaars uit komen

“Iedere boer snapt: samen kom je verder dan alleen, ook als de belangen niet allemaal dezelfde zijn”, zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West. Om die reden vertegenwoordigt Van Schie de land- en tuinbouworganisatie LTO in de Coalitie Duurzame Energie. “Ik zie dat we met samenwerken verder komen. De initiatieven moeten van onderaf komen. Tegelijkertijd hebben we overheid en maatschappelijke partners nodig om samen uit te dokteren wat wel en niet kan in een gebied.” Lees meer 

Wij voorzien 500 huishoudens van energie

‘Bereid je project goed voor en zorg dat je de juiste personen om je heen hebt die je kunnen helpen. Treed dan pas naar buiten en maak jezelf zichtbaar’, aldus Marius Kuipers, een van de oprichters van Bergen Energie. Inmiddels kan deze energie coöperatie 500 huishoudens voorzien van duurzame energie in Bergen Noord-Holland. Dit doen zij met behulp van grote zonneweides. Zij hebben de ambitie om op korte termijn een nieuwe zonneweide aan te leggen.

Nagenoeg zelfvoorzienend door zonnepanelen

‘Dak eraf, zonnepanelen erop! Informeer naar wat er kan en bespreek de mogelijkheden’, adviseert Melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Dit advies geeft hij mee aan anderen die ook energie willen opwekken. Op zijn koeienstallen heeft hij zonnepanelen laten plaatsen waardoor zijn bedrijf nagenoeg zelfvoorzienend is in het gebruik van stroom.

Hoe verduurzaam je als ondernemer?

‘Kijk naar de alternatieven die er zijn om duurzaam te ondernemen’, aldus Robert Kuin van Rodako Deuren in Opmeer. Binnen zijn bedrijf heeft hij grote veranderingen doorgevoerd waardoor nu energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hij vertelt waarom Rodako Deuren van het gas is afgegaan en geeft tips aan andere initiatiefnemers om te kunnen verduurzamen.

Schakel een projectorganisatie met kennis in

Henk en Jan Willem waren samen met collega’s van Noordwest Ziekenhuisgroep nauw betrokken bij het ontstaan van het zonnepark De Dogger in Den Helder. Dit park wekt stroom op voor ongeveer 2400 huishoudens. Als tip geven ze mee om hulp in te schakelen van een goede projectorganisatie met kennis zoals shareNRG. Deze heb je nodig om een groot project als De Dogger te realiseren. Ook de goede samenwerking met de gemeente Den Helder is van belangrijke invloed geweest. Lees hier meer over dit project. 

Realisatie door voorfinanciering

Een prachtig voorbeeld van hoe diverse partijen samenwerken om duurzame energie op te kunnen wekken. Buurthuis het Kraaiennest in Den Helder heeft zonnepanelen op het dak weten te realiseren met behulp van voorfinanciering door Windmolenvereniging de Eendragt. De vereniging geeft als tip mee om ook echt aan de slag te gaan wanneer je duurzame energie wilt opwekken. Kijk naar wie je erbij kan helpen en neem contact op. Wil je weten hoe de samenwerking tot stand is gekomen? Check de video.

Wie zijn wij?

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland is een initiatief van de partijen Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEINH), Economische Forum en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Samen vormen we een gelegenheidssamenwerking vanuit de Participatiecoalitie Noord-Holland. Ons doel is om samen met allerlei koepels meer maatschappelijke geluiden over de energietransitie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast stimuleren we energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving.

Wat is de RES?

‘RES’ betekent Regionale Energie Strategie. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030. Daarbij gaat het specifiek over plannen voor zon- en wind op land. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Door de provincie Noord-Holland; gemeentes en waterschappen worden de Regionale Energie Strategieën (RES) gemaakt.

De participatiecoalitie

Landelijk

Om klimaatdoelstellingen op energie te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze samenwerking is ontstaan bij de onderhandelingen over Klimaatakkoord en ook in het akkoord vastgelegd. Deze coalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en 50% lokaal eigendom. Deze participatiecoalitie wordt gevormd door: de Natuur en Milieufederaties, Energie SamenHIER KlimaatbureauBuurkracht en LSA Bewoners.

De participatiecoalitie Noord-Holland

In Noord-Holland nemen MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en VEINH (Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven Noord-Holland) het voortouw in het vormen van regionale coalities en verdere samenwerkingsverbanden.

zonnepanelen

Onze wens is het verbreden van deze coalitie. We nodigen daarom koepels en sectoren in Noord-Holland Noord uit om mee te doen. Ons hoofddoel is het stimuleren van energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving. Om dit stimulerende energieplatform te realiseren, starten we met een videocampagne van herkenbare initiatieven. Daarna nodigen we initiatieven en leden uit voor een startbijeenkomst: de energiemarktplaats. Daar kunnen initiatieven met overheden, politiek en andere partijen vraag en aanbod verkennen en de eerste deals maken.

Hoe kunt u helpen?

We vragen drie dingen van u als (potentiele) coalitiepartner:

 

1. Help ons zoeken naar herkenbare voorbeelden voor campagnevideo’s

 

2. Deel de campagne-uitingen zoveel mogelijk met de achterban en nodig de achterban uit voor de energiemarktplaats

 

3. Formuleer de eigen energie-ambities en wat er nodig is om deze te realiseren; dat is input voor het later sluiten van energie deals.

.

Reactieformulier