Skip to content

Wil jij een energie-initiatief starten?

Er gebeurt al veel om klimaatverandering tegen te gaan. Veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland helpt initiatieven te stimuleren en brengt hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. Wil jij een energie-initiatief starten, maar heb je iets nodig waardoor je dit (beter) kunt realiseren? Laat het ons weten! We verzamelen deze input en nemen dit mee in de uitvoering van de Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Hieronder vind je inspirerende voorbeelden en tips van initiatiefnemers

Wij voorzien 500 huishoudens van energie

‘Bereid je project goed voor en zorg dat je de juiste personen om je heen hebt die je kunnen helpen. Treed dan pas naar buiten en maak jezelf zichtbaar’, aldus Marius Kuipers, een van de oprichters van Bergen Energie. Inmiddels kan deze energie coöperatie 500 huishoudens voorzien van duurzame energie in Bergen Noord-Holland. Dit doen zij met behulp van grote zonneweides. Zij hebben de ambitie om op korte termijn een nieuwe zonneweide aan te leggen.

Nagenoeg zelfvoorzienend door zonnepanelen

‘Dak eraf, zonnepanelen erop! Informeer naar wat er kan en bespreek de mogelijkheden’, adviseert Melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Dit advies geeft hij mee aan anderen die ook energie willen opwekken. Op zijn koeienstallen heeft hij zonnepanelen laten plaatsen waardoor zijn bedrijf nagenoeg zelfvoorzienend is in het gebruik van stroom.

Hoe verduurzaam je als ondernemer?

‘Kijk naar de alternatieven die er zijn om duurzaam te ondernemen’, aldus Robert Kuin van Rodako Deuren in Opmeer. Binnen zijn bedrijf heeft hij grote veranderingen doorgevoerd waardoor nu energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hij vertelt waarom Rodako Deuren van het gas is afgegaan en geeft tips aan andere initiatiefnemers om te kunnen verduurzamen.

Schakel een projectorganisatie met kennis in

Henk en Jan Willem waren samen met collega’s van Noordwest Ziekenhuisgroep nauw betrokken bij het ontstaan van het zonnepark De Dogger in Den Helder. Dit park wekt stroom op voor ongeveer 2400 huishoudens. Als tip geven ze mee om hulp in te schakelen van een goede projectorganisatie met kennis zoals shareNRG. Deze heb je nodig om een groot project als De Dogger te realiseren. Ook de goede samenwerking met de gemeente Den Helder is van belangrijke invloed geweest. Lees hier meer over dit project. 

Realisatie door voorfinanciering

Een prachtig voorbeeld van hoe diverse partijen samenwerken om duurzame energie op te kunnen wekken. Buurthuis het Kraaiennest in Den Helder heeft zonnepanelen op het dak weten te realiseren met behulp van voorfinanciering door Windmolenvereniging de Eendragt. De vereniging geeft als tip mee om ook echt aan de slag te gaan wanneer je duurzame energie wilt opwekken. Kijk naar wie je erbij kan helpen en neem contact op. Wil je weten hoe de samenwerking tot stand is gekomen? Check de video.

Wie zijn wij?

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland is een initiatief van de partijen Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-Holland (VEINH), Economische Forum en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Samen vormen we een gelegenheidssamenwerking vanuit de Participatiecoalitie Noord-Holland. Ons doel is om samen met allerlei koepels meer maatschappelijke geluiden over de energietransitie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast stimuleren we energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving. Wij verzamelen hulpvragen van initiatiefnemers en brengen deze signalen in bij de Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

Wat is de RES?

‘RES’ betekent Regionale Energie Strategie. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030. Daarbij gaat het specifiek over plannen voor zon- en wind op land. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Door de provincie Noord-Holland; gemeentes en waterschappen worden de Regionale Energie Strategieën (RES) gemaakt.

De participatiecoalitie

Landelijk

Om klimaatdoelstellingen op energie te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze samenwerking is ontstaan bij de onderhandelingen over Klimaatakkoord en ook in het akkoord vastgelegd. Deze coalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en 50% lokaal eigendom. Deze participatiecoalitie wordt gevormd door: de Natuur en Milieufederaties, Energie SamenHIER KlimaatbureauBuurkracht en LSA Bewoners.

De participatiecoalitie Noord-Holland

In Noord-Holland nemen MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en VEINH (Vereniging van Energiecoöperaties en Initiatieven Noord-Holland) het voortouw in het vormen van regionale coalities en verdere samenwerkingsverbanden.

zonnepanelen

Onze wens is het verbreden van deze coalitie. We nodigen daarom koepels en sectoren in Noord-Holland Noord uit om mee te doen. Ons hoofddoel is het stimuleren van energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving. Om dit stimulerende energieplatform te realiseren, starten we met een videocampagne van herkenbare initiatieven. Daarna nodigen we initiatieven en leden uit voor een startbijeenkomst: de energiemarktplaats. Daar kunnen initiatieven met overheden, politiek en andere partijen vraag en aanbod verkennen en de eerste deals maken.

Hoe kunt u helpen?

We vragen drie dingen van u als (potentiele) coalitiepartner:

 

1. Help ons zoeken naar herkenbare voorbeelden voor campagnevideo’s

 

2. Deel de campagne-uitingen zoveel mogelijk met de achterban en nodig de achterban uit voor de energiemarktplaats

 

3. Formuleer de eigen energie-ambities en wat er nodig is om deze te realiseren; dat is input voor het later sluiten van energie deals.

.

Reactieformulier